Historisk arkiv

Foreslår koronatiltak for Konkurransetilsynet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Nærings- og fiskeridepartementet

Regjeringen vil gi konkurransemyndighetene bedre tid til å behandle fusjoner, som følge av koronasituasjonen.

Nybø

- Koronautbruddet skaper en utfordrende arbeidssituasjon for konkurransemyndighetene. Jeg er opptatt av å sikre at de får tilstrekkelig rom for å treffe gode beslutninger, samt gjøre riktige prioriteringer mellom saker, sier næringsminister Iselin Nybø.

Regjeringen foreslår at Konkurransetilsynet midlertidig skal ha mulighet til å gjøre unntak fra enkelte saksbehandlingsregler i konkurranseloven. Forslaget er sendt på høring, med frist fredag morgen.

Forlenger frist med 15 dager
Konkurransetilsynet fører blant annet tilsyn med fusjoner. Konkurranseloven inneholder en rekke absolutte frister for å gjennomføre slike kontroller. Dersom en fusjon er meldt til Konkurransetilsynet, regnes den som godkjent dersom tilsynet ikke har ferdigbehandlet saken innen fristen.

Konkurransetilsynets saksmengde forventes å øke som følge av koronakrisen. For å sikre Konkurransetilsynets mulighet til å prioritere hastesakene, foreslår departementet å forlenge fristene med femten virkedager i alle disse sakene.

Delegere myndighet
Det er også en risiko for at kapasiteten i Konkurranseklagenemnda blir sprengt som følge av pandemien. I dag skal alle saker behandles av en nemnd på tre medlemmer.

Nærings- og fiskeridepartementet foreslår at nemndas leder kan gi ett enkeltmedlem eller Klagenemndssekretariatet myndighet til å treffe vedtak i saker der dette er forsvarlig.

24-timers høring
Høringen er begrenset til en 24-timers høring. Dette skyldes at det haster svært å få på plass en midlertidig forskrift for å håndtere koronakrisen.