Historisk arkiv

Skal lage ny strategi for digitalisering og grønn skipsfart

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Nærings- og fiskeridepartementet

Regjeringen har oppnevnt deltagere fra hele det maritime Norge til å utarbeide en ny Maritim21-strategi for forskning, utvikling og innovasjon. Strategien skal se særlig på teknologi- og forskningsmuligheter innen grønn skipsfart og digitalisering

Næringsminister Iselin Nybø foran et offshoreskip
Næringsminister Iselin Nybø (V)

– Regjeringen satser på grønn omstilling og økt digitalisering i maritim næring. Derfor har vi nå samlet næringslivet, organisasjonslivet og akademia til å utarbeide en ny Maritim21-strategi som skal peke på hvordan vår maritime næring kan bli grønnere, og mer digital, sier næringsminister Iselin Nybø (V).

Målet med strategien er å stimulere til forskning, utvikling og innovasjon som bidrar til bærekraftig vekst og verdiskaping, økt konkurranseevne og eksport fra maritim næring.

Professor Ingrid Schjølberg, dekan ved NTNU skal lede arbeidet. Strategigruppen som skal utarbeide strategien representerer bredden i maritim sektor, og består av personer med alt fra teknologisk og akademisk kompetanse til personer med kunnskap om kommersialisering og bruk av maritim forskning. Strategigruppen skal involvere relevante aktører i hele maritim sektor i arbeidet med strategien.

– Denne strategien skal være til gode for hele maritim sektor, og jeg vil oppfordre næringen til å engasjere seg i dette viktige arbeidet, sier Nybø.

Strategigruppen skal levere strategien innen utgangen av 2021.  

Les mer om arbeidet på Maritim21s nettsider

Strategigruppen består av følgende medlemmer:  

Ingrid Schjølberg (NTNU) (Leder)

Roar Os Ådland (Norges Handelshøyskole)

Liv Reidun Grimstvedt (Høgskulen på Vestlandet)

Bjarte Hoff (Universitetet i Tromsø)

Tuva Flagstad-Andersen (DNV)

Gunvor Ulstein (Ulsmo AS)

Sonja Hansen (Corvus AS)

Glen Bradley (Rostein AS)

Ingrid Kylstad (ZeroLab by Torvald Klaveness)

Nina Rasmussen (Fiskebåt)

Marius Gjerset (Zero)

Lars Gørvell-Dahll (Norsk Industri)

Olav Lie (LO)

Hege-Merethe Bengtsson (UNIO)

Kolbjørn Berge (Sjøfartsdirektoratet)