Historisk arkiv

Statens eiendommer på Raudsand er solgt

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Nærings- og fiskeridepartementet

Nærings- og fiskeridepartementet og Veidekke er enige om salg av statens eiendommer på Raudsand.

– Etter lange forhandlinger er vi kommet frem til en avtale som begge parter kan enes om. Avtalen sikrer at vi håndterer forurensningssituasjonen på en god måte samtidig som vi bidrar til å legge til rette for lønnsom virksomhet og aktivitet på Raudsand, sier næringsminister Iselin Nybø (V).

Direktoratet for mineralforvaltning har bistått departementet med salget. Det er innhentet uavhengige takster og foretatt en grundig gjennomgang av den miljømessige situasjonen på eiendommene for å sikre en ryddig og god prosess som også sikrer at utfordringene knyttet til forurensning på eiendommen blir håndtert.

Gjennom avtalen med Veidekke er ansvaret for forurensningsutfordringene avklart og sikrer at det blir ryddet opp i forurensningen på området i tråd med krav fra myndighetene.

Staten, ved Nærings- og fiskeridepartementet, eier området på grunnlag av hjemfallsrett til bergverk. Hjemfallsretten ble opphevet i 1990. Nærings- og fiskeridepartementet har fullmakt fra Stortinget til å selge ikke-aktive gruveeiendommer.

– Vi ønsker å legge til rette for ny, lønnsom virksomhet og aktivitet fremfor at staten selv skal eie slike områder, sier Nybø.

Salget ble godkjent av næringsministeren mandag 13. september.

Sentrale elementer i avtalen

  • Salget omfatter gnr. 240, bnr. 48, 49, 50 og 51.
  • Kjøper påtar seg risiko og ansvar for opprydding av forurensing/avfall på eiendommene over bakken. Dette innebærer blant annet ansvar for opprydning av de 22 miljøavvikene som er identifisert på eiendommene og etablering av topptetting på møllestøvsdeponiet (deponi 2) i tråd med vilkår i vedtak fra miljømyndighetene.
  • Kjøper tar ansvar for fysisk sikring av tilkomst til personheissjakten, samt ventilering og overvåking av personheissjakten med hensyn til eventuell gassdannelse fra massene som ligger i personheissjakten. Massene skal ligge urørt og sjakten skal ikke benyttes av kjøper i fremtiden.
  • Staten, ved Nærings- og fiskeridepartementet, beholder risiko og ansvar for eventuelle pålegg som måtte gjelde forurensing/avfall under bakken, dvs. forurensningen som allerede finnes i det gruvesystemet som eksisterer på overtakelsen under eiendommene.
  • Staten er ikke ansvarlig for pålegg som blir utløst av eller som er en følge av kjøper sin tidligere eller fremtidige virksomhet.