Historisk arkiv

Ytterligere 1 milliard kroner til omstillingsprosjekter

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Nærings- og fiskeridepartementet

Omstillingsordningen gjør det lettere for bedrifter å tilpasse seg smitteverntiltak og endringer i markedet. Regjeringen foreslår nå å gi ytterligere 1 milliard kroner til ordningen.

– Regjeringen foreslår å videreføre omstillingsordningen og å bevilge ytterligere 1 milliard kroner. Dette vil gi flere bedrifter mulighet til å gjennomføre nye omstillingsprosjekter for å tilpasse seg smitteverntiltak og endringer i markedene, sier næringsminister Iselin Nybø.

Ordningen omfatter i dag event- og reiselivsnæringene, inkludert deler av serveringsnæringen. Regjeringen vil utrede hvordan ordningen kan utvides til å inkludere andre bransjer som rammes hardt av smitteverntiltak. Regjeringen foreslår en egen utlysningsrunde for eventbransjen med en ramme på 50 millioner kroner.

Innovasjon Norge har gjennomført to utlysningsrunder. I første runde fikk 241 reiselivsbedrifter til sammen 237 millioner kroner: Norske reiselivsbedrifter omstiller seg - regjeringen.no

Øker rammen i andre utlysning
Regjeringen foreslår at 300 millioner kroner av den foreslåtte bevilgningen på 1 milliard kroner tilføres den allerede gjennomførte utlysningsrunden, slik at Innovasjon Norge raskt kan gi flere tilsagn til gode prosjektsøknader de allerede har mottatt. Den andre utlysningen hadde en ramme på 300 millioner kroner og var åpen for bedrifter innenfor event- og reiselivsnæringene. Søknadsfristen var 8. januar 2021. Det er mange gode prosjekter og Innovasjon Norge behandler nå søknadene. De første tilsagnene om støtte er gitt.

Fakta om ordningen:

  • Ordningen er rettet mot bedrifter innenfor event- og reiselivsnæringene som kan dokumentere et omsetningsfall på mer enn 30 prosent.
  • Bedriftene kan få tilskudd til kostnader knyttet til planlagte omstillingsprosjekter.
  • Ordningen skal gi bedriftene bedre likviditet slik at de kan tilpasse seg smitteverntiltak og endringer i reiselivsmarkedet.
  • Ordningen kan også støtte prosjekter som innebærer omstilling til andre næringer der ressursene kan utnyttes bedre.
  • I førsterunde fikk 241 bedrifter til sammen 237 millioner kroner
  • I andre runde har 616 bedrifter søkt om til sammen 890 millioner.
  • Innovasjon Norge avgjør hvilke virksomheter som får tilsagn om midlerbasert på følgende kriterier: at målsettingen for tiltaket er innenfor formålet for ordningen, at prosjektet er kostnadseffektivt, og at bedriften har gjennomføringsevne, herunder kapasitet, kapital og kompetanse.  Tilskudd skal gå til de bedriftene som etter Innovasjon Norges vurdering er mest levedyktige, i lys av at utfordringene for event-reiselivsnæringene trolig blir langvarige og at det derfor er behov for en mer hensiktsmessig tilpasning av den samlede kapasiteten i næringene.