Historisk arkiv

Forslag til blokker i 23. konsesjonsrunde – høring

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Olje- og energidepartementet

Olje- og energidepartementet har i dag sendt forslag om blokker til utlysning i 23. konsesjonsrunde ut på offentlig høring. Forslaget inkluderer totalt 61 blokker fordelt på 34 blokker i Barentshavet sørøst, 20 blokker i øvrig Barentshavet og 7 blokker i Norskehavet.

Olje- og energidepartementet sendte 14.02.2014 ut forslag om blokker til utlysning i 23. konsesjonsrunde på offentlig høring. Forslaget inkluderer totalt 61 blokker fordelt på 34 blokker i Barentshavet sørøst, 20 blokker i resten av Barentshavet sør og 7 blokker i Norskehavet.

Det tas sikte på utlysning av blokker på nyåret 2015 med søknadsfrist siste kvartal 2015. 

Mer informasjon er å finne på høringssiden.