Høring - forslag om blokker til utlysning i 23. konsesjonsrunde

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Olje- og energidepartementet

Status: Under behandling

Høringsfrist: 04.04.2014