Historisk arkiv

- En lønnsom og fremtidsrettet nettvirksomhet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Olje- og energidepartementet

Statssekretær Kjell-Børge Freiberg innledet tirsdag på Energi Norges nettkonferanse i Oslo. Her var sentrale aktører fra norsk nettbransje samlet for å diskutere viktige utviklingstrekk både nasjonalt og internasjonalt.

Freiberg tok i innlegget sitt opp ulike temaer knyttet til norsk nettvirksomhet, deriblant lovforslaget om selskapsmessig og funksjonelt skille, AMS og noen generelle utfordringer for det norske energisystemet.

 - Energisystemet er i endring både når det gjelder produksjon og forbruk. Det skal produseres mer ikke-regulerbar fornybar energi som vind og småkraft. På forbrukssiden tas det i bruk elektrisk utstyr som krever mer effekt. Det skjer også en teknologisk utvikling i retning av et smartere nett. Dette er noen eksempler på utfordringer for nettet som vi må best mulig forberedt på. Målet er å legge til rette for en lønnsom og fremtidsrettet nettvirksomhet, sier statssekretær Kjell-Børge Freiberg.Energi Norges nettkonferanse

(Statssekretær Freiberg i samtale med Einar Westre, direktør for nett og marked i Energi Norge. Foto: HN/OED)