Historisk arkiv

- Karbonfangst- og lagring er en viktig del av regjeringens klimasatsing

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Olje- og energidepartementet

Statssekretær Kåre Fostervold (FrP) presenterte onsdag regjeringens strategi for CO2-håndtering under Climit-dagene i Oslo. Fostervold understreket at karbonfangst- og lagring (CCS) er en viktig del av regjeringens klimasatsing. Strategien inneholder et bredt spekter av aktiviteter innen CO2-håndtering. Sentrale elementer er forskning og utvikling, fullskala demonstrasjon og internasjonalt samarbeid innen CO2-håndtering.

- Forskning og teknologiutvikling er avgjørende for å lykkes med CO2-håndtering. Regjeringen vil fortsette å støtte opp om forskning. Her spiller CLIMIT-programmet en viktig rolle, sier statssekretær Kåre Fostervold. 

 

Fostervold snakket også om betydningen av at karbonfangst- og lagring blir tatt i bruk internasjonalt.

 

- For at karbonfangst- og lagring skal bli et viktig globalt klimatiltak må flere land anvende denne teknologien. Internasjonalt samarbeid og deling av kunnskap er helt sentralt for å komme videre i arbeidet med å utvikle teknologi og redusere kostnadene, sier statssekretær Kåre Fostervold.

 

Climit-dagene samler representanter fra akademia, næringsliv og myndigheter både fra det norske og internasjonale kompetansemiljøer innen karbonfangst og lagring.

 

CLIMIT er Norges nasjonale program for forskning, utvikling og demonstrasjon av teknologi for CO2-håndtering. Programmet ble opprettet i 2005 av Olje og energidepartementet og er et samarbeid mellom Gassnova og Norges Forskningsråd.

Statssekretær Kåre Fostervold presenterte regjeringens strategi for CO2-håndtering under årets Climit-dager. Foto: Claude R. Olsen/Norges forskningsråd