Historisk arkiv

Elsertifikater

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Olje- og energidepartementet

Svenske myndigheter har informert Olje- og energidepartementet om at den svenske regjeringens ønsker å øke det felles målet for det norsk-svenske elsertifikatmarkedet fra 26,4 terrawattimer (TWh) i 2020 til 28,4 TWh.

I henhold til avtalen mellom Norge og Sverige om et felles marked for elsertifikater av 29. juni 2011 krever det enighet mellom landene dersom målet for det felles elsertifikatmarkedet skal endres. Norske og svenske myndigheter diskuterer nå spørsmålet om å øke ambisjonen innenfor tidsrammen for den pågående kontrollstasjonen. Informasjon om prosessen vil bli koordinert mellom landene og gjordt tilgjengelig for samtlige aktører samtidig.

For å muliggjøre en eventuell ambisjonshøyning i 2020 innenfor tidsrammen av kontrollstasjonen, sendte Miljö- og energidepartementet i Sverige i dag, 11.februar 2015 kl. 10, et forslag til endring i den svenske elsertifikatloven på høring.

Her finner du Miljö- og energidepartementets forslag.