Historisk arkiv

Presenterte CCS-planer for EUs visepresident

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Olje- og energidepartementet

Mulighetene for fullskala CO2-håndtering i Norge var hovedsaken da olje- og energiminister Tord Lien møtte EU-kommisjonens visepresident Maroš Šefčovič i Bratislava.

- Kommisjonen viser stor interesse for arbeidet med CO2-håndtering i Norge, og vi vil følge opp med nye møter i Brussel utover høsten. Kommisjonens støtte er avgjørende for å kunne bringe arbeidet med CO2-håndtering i Europa videre, sier olje- og energiminister Tord Lien.

Mulighetsstudien for fullskala CO2-håndtering i Norge ble offentliggjort i forrige uke. Studien viser at det er mulig å realisere en fullskala CO2-håndteringskjede i Norge til betydelig lavere kostnader enn for prosjekter som er utredet i Norge tidligere. 

Møtet mellom Lien og Šefčovič fant sted i forbindelse med EUs uformelle energirådsmøte i Bratislava. Viktige temaer på energirådsmøtet var energisikkerhet, energipriser og konkurransekraft. I tillegg var klimafinansiering og rapporteringskrav tema under en felles sesjon for EUs klima- og energiministere.