Historisk arkiv

Tildeling av utvinningstillatelser - TFO 2015

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Olje- og energidepartementet

Kongen i Statsråd tildelte 5. februar 2016 56 nye utvinningstillatelser i forhåndsdefinerte områder (TFO-områdene). De 56 utvinningstillatelsene fordeler seg på Nordsjøen (27), Norskehavet (24) og Barentshavet (5). Samtlige rettighetshavere har samtykket til tildelingene.

Full oversikt over tildelingene.