Historisk arkiv

Mottok utbyggingsplan for Fenja

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Olje- og energidepartementet

I dag mottok olje- og energiminister Terje Søviknes plan for utbygging og drift (PUD) for oljefeltet Fenja, tidligere kalt Pil og Bue.

- Det er svært gledelig å kunne motta PUD for Fenja-feltet – den foreløpig siste puslebiten i den pågående revitaliseringen av Njord-området. Fenja er et godt eksempel på nytten av fortsatt høy leteaktivitet på norsk sokkel. Feltet ble funnet så sent som for 3,5 år siden i 2014. Allerede nå har partnerskapet lykkes med å modne frem et lønnsomt prosjekt, sier olje- og energiminister Terje Søviknes.

F.v Atle Sonesen (VNG Norge), statsråd Terje Søviknes og ordfører i Kristiansund kommune, Kjell Neergaard.

F.v Atle Sonesen (VNG Norge), statsråd Terje Søviknes og ordfører i Kristiansund kommune, Kjell Neergaard. 

Fenja ble funnet i 2014 og blir bygd ut med 2 havbunnsrammer og 6 brønner som kobles opp mot Njord-feltet. Investeringene er anslått til om lag 10 milliarder kroner.

- Dette vil bidra til å opprettholde aktivitetsnivået i industrien og vil skape lønnsomme arbeidsplasser og betydelige ringvirkninger i samfunnet for øvrig. VNG og partnerne har, i samarbeid med leverandørindustrien, gjort en solid jobb med å få frem dette prosjektet, sier Søviknes.

I forbindelse med utbyggingen av Fenja vil det også bli satt en verdensrekord: på grunn av oljens beskaffenhet er rørledningen fra Fenjas havbunnsrammer til Njord utstyrt med varmekabler. Operatøren og leverandørene har videreutviklet en rør-i-rør-løsning med varmekabler lagt i rommet mellom de to rørene. Denne vil bli 37 km lang og med det den lengste i verden av sitt slag.

De utvinnbare reservene for Fenja er anslått til om lag 100 millioner fat oljeekvivalenter og produksjonsstart er ventet i 2021.

Bakgrunn
Fenja (tidligere Pil og Bue) er et oljefelt som ligger i utvinningstillatelse 586 på Haltenterassen i Norskehavet, om lag 35 km sørvest for Njordfeltet og 120 km nord for Kristiansund. Rettighetshaverne er VNG Norge AS (operatør, 30 pst.), Point Resources AS (45 pst.) og Faroe Petroleum Norge AS (25 pst.).