Historisk arkiv

Ny strategi for petroleumsforskning ved NTNU i Trondheim

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Olje- og energidepartementet

Statssekretær Ingvil Smines Tybring-Gjedde åpnet tirsdag BRU21-konferansen på NTNU i Trondheim. I den anledning ble universitetets nye strategi for petroleumsforskning offentliggjort. Tema for både konferansen og den nye strategien er hvilke utfordringer næringen står ovenfor på norsk sokkel og hvordan akademia kan bidra til å løse dem.

- Jeg ser veldig fram til å lese strategien nærmere og jeg vil gjerne berømme det omfattende arbeidet som er gjort. Som vårt ledende teknologiuniversitet er selvfølgelig forskningsaktivitetene ved NTNU av stor betydning for Norge og for olje- og gassindustrien vår. Derfor er dette et viktig arbeid, sier statssekretær Tybring-Gjedde.

Dekan ved NTNU, Invald Strømmen overleverer BRU21-strategien til statssekretær Ingvil Smines Tybring-Gjedde (Foto: OED).

Dekan ved NTNU, Invald Strømmen overleverer BRU21-strategien til statssekretær Ingvil Smines Tybring-Gjedde (Foto: OED).

For å møte utfordringene i industrien, deriblant en lavere oljepris, er det avgjørende med en sterk innsats innen forskning og utvikling. Det innebærer at alle involverte; oljeselskapene, leverandørindustrien, akademia og myndighetene må bidra. Arbeidet med BRU21 er et godt eksempel på et slikt samarbeid. Fra myndighetenes side har vi dessuten vært opptatt av å aktivt støtte opp om petroleumsforskning. Det har vi også levert på i hvert eneste budsjett, sier statssekretær Tybring-Gjedde.

I tillegg til statssekretæren, bidro også representanter fra forskningsmiljøet på NTNU samt Tim Gould fra det internasjonale energibyrået med perspektiver på ulike utfordringer i petroleumsnæringen.

BRU21 står for "Better Resource Utilization in the 21st century" og er navnet på bade konferansen og NTNUs nye strategi for petroleumsforskning. BRU21 reflekterer i stor grad arbeidet som er gjort innen OG21 – Norges nasjonale teknologistrategi for olje- og gassektoren. Begge viser betydningen av samarbeid mellom de ulike aktørene i den norske olje- og gassnæringen for å møte teknologiske utfordringer på norsk sokkel.