Historisk arkiv

Utbyggingsplanen for 5,5 mrd-prosjektet Trestakk er godkjent

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Olje- og energidepartementet

Olje- og energidepartementet har godkjent plan for utbygging og drift av olje- og gassfeltet Trestakk i Norskehavet.

- Jeg er svært glad for å kunne godkjenne utbyggingsplanen for Trestakk. Utbyggingen er et viktig bidrag for den videre utviklingen av Norskehavet, og for å opprettholde produksjonen og øke verdiskapingen fra sokkelen. Det er avgjørende for lønnsomheten i denne type felt at eksisterende infrastruktur utnyttes mens den er tilgjengelig, sier olje- og energiminister Terje Søviknes (FrP). 

Trestakk vil skape store verdier for fellesskapet og bidra til å styrke den langsiktige driften av vertsfeltet Åsgard. Forventede utvinnbare volumer fra Trestakk er om lag 76 millioner fat oljeekvivalenter, i hovedsak olje. Planlagt produksjonsstart er i andre kvartal 2019 og antatt produksjonstid er 12 år. Forventede investeringer er om lag 5,5 mrd. kroner. 

- Prosjektet er et bevis på lønnsomheten og konkurransevnen til våre oljeressurser. Nye utbygginger gir store muligheter til mer arbeid for vår konkurransedyktige leverandørindustri. Flere store og viktige Trestakk-kontrakter er i tøff internasjonal konkurranse allerede tildelt norske teknologibedrifter. Dette er gledelig både for dyktige norske industriarbeidere, deres bedrifter og lokalsamfunn og for oss som myndigheter, fortsetter olje- og energiminister Terje Søviknes (FrP). 

Trestakk skal bygges ut med et undervannsanlegg som knyttes til det flytende produksjons- og lagerskipet Åsgard A. Brønnstrømmen fra Trestakk skal prosesseres på Åsgard A. Fra Åsgard-feltet transporteres olje til markedet med tankskip, mens gass transporteres via Åsgard Transport til prosessanlegget på Kårstø og derfra videre til kontinentet. 

Rettighetshavere i utvinningstillatelse 091 er Statoil Petroleum AS (operatør, 59,1 pst.), ExxonMobil Exploration and Production Norway AS (33 pst.) og Eni Norge AS (7,9 pst.). Feltets navn kommer av skikkelsen Trestakk fra norske folkeeventyr, og passer godt inn i området hvor det er andre felt med eventyrnavn som Smørbukk og Tyrihans.

Endret kl. 10.00