Historisk arkiv

Fortsatt stor interesse for norsk sokkel - TFO2014

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Olje- og energidepartementet

- Det er gledelig å se at det har kommet inn rekordmange søknader fra til sammen 47 selskaper i årets TFO-runde. Omfattende og forutsigbar tilgang til attraktivt areal er en forutsetning for å oppfylle regjeringens ambisjoner om et høyt aktivitetsnivå og langsiktig verdiskaping fra norsk sokkel, sier olje- og energiminister Tord Lien (FrP).

Søknadsfristen under årets tildelinger i forhåndsdefinerte områder (TFO2014) har nå gått ut. Det er ny rekord i antallet søknader.

- Det er gledelig å se at det har kommet inn rekordmange søknader fra til sammen 47 selskaper i årets TFO-runde. Omfattende og forutsigbar tilgang til attraktivt areal er en forutsetning for å oppfylle regjeringens ambisjoner om et høyt aktivitetsnivå og langsiktig verdiskaping fra norsk sokkel, sier olje- og energiminister Tord Lien (FrP).

Ved utløpet av søknadsfristen for tildeling i forhåndsdefinerte områder (TFO) 2014 på norsk kontinentalsokkel har Olje- og energidepartementet mottatt søknader fra 47 selskaper.

- God interesse i årets TFO-runde fra et bredt spekter av selskaper viser at norsk sokkel er attraktiv for ulike selskaper. Kompetanse og mangfold er viktig for å for god ressursforvaltning og realiseringen av verdiene på norsk sokkel, sier Lien.

BAKGRUNN:

TFO er en ordning med årlige tildelinger innenfor forhåndsdefinerte områder. Området utvides etter hvert som den geologiske kjennskapen i områder på norsk sokkel økes. Hensikten med TFO-ordningen er å stimulere til rask og effektiv utforskning av norsk sokkel.

I de geologisk kjente delene av sokkelen forventes det i de fleste tilfeller å gjøre mindre funn som ikke kan gi grunnlag for en selvstendig utbygging. Det er derfor god ressursforvaltning å påvise og utnytte disse ressursene før eksisterende infrastruktur i tilknytning til andre felt stenges ned.

TFO 2014 ble utlyst 3. april 2014. Mer informasjon om TFO 2014. Her finnes også kart over de utlyste områdene.

Departementet tar sikte på å tildele nye utvinningstillatelser i TFO 2014 i løpet av januar 2015.

Fristen for søknader gikk ut 2. september. Selskapene som har søkt om utvinningstillatelse er:

A/S Norske Shell

 

Atlantic Petroleum Norge AS

Bayerngas Norge AS

 

BG Norge AS

 

Capricorn Norge AS

 

Centrica Resources (Norge) AS

Concedo ASA

 

ConocoPhillips Skandinavia AS

Core Energy AS

 

Det norske oljeselskap ASA

DONG E&P Norge AS

 

E.ON E&P Norge AS

 

Edison International Norway Branch

Eni Norge AS

 

EnQuest Norge AS

 

Explora Petroleum AS

 

ExxonMobil Expl & Prod Norway AS

Faroe Petroleum Norge AS

Fortis Petroleum Norway AS

GDF SUEZ E&P Norge AS

 

Idemitsu Petroleum Norge AS

Ithaca Petroleum Norge AS

Kufpec Norway AS

 

Lime Petroleum Norway AS

Lotos Exploration and Production Norge AS

Lundin Norway AS

 

Maersk Oil Norway AS

 

Moeco Oil & Gas Norge AS

Noreco Norway AS

 

North Energy ASA

 

OMV (Norge) AS

 

Petrolia Norway AS

 

PGNiG Upstream International AS

Premier Oil Norge AS

 

Repsol Exploration Norge AS

Rocksource Exploration Norway AS

RWE Dea Norge AS

 

Skagen44 AS

 

Spike Exploration Holding AS

Statoil Petroleum AS

 

Suncor Energy Norge AS

 

Svenska Petroleum Exploration AS

Talisman Energy Norge AS

Total E&P Norge AS

 

Tullow Oil Norge AS

 

VNG Norge AS

 

Wintershall Norge AS