Historisk arkiv

Oppstart av TFO 2017

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Olje- og energidepartementet

Olje- og energidepartementet har i dag startet prosessen med neste års konsesjonsrunde i de geologisk best kjente områdene på norsk sokkel – TFO 2017 (tildeling i forhåndsdefinerte områder). Første del av prosessen er en offentlig høring av det forhåndsdefinerte området.

- Tildeling av nytt prospektivt leteareal er en bærebjelke i regjeringens petroleumspolitikk og et svært viktig verktøy i ressursforvaltningen. TFO 2017 vil bidra til aktivitet og verdiskaping i våre havområder, sier olje- og energiminister Tord Lien (FrP).

TFO-runder og de nummererte rundene er de to likestilte konsesjonsrundene på norsk kontinentalsokkel. TFO - rundene holdes årlig og omfatter modent areal på norsk sokkel. For å legge til rette for tidsriktig og effektiv leting utvides TFO-området etter hvert som områder blir mer modne og viktigheten av skrittvis utforskning avtar.

- Forslaget innebærer en betydelig utvidelse av TFO-området i Barentshavet. Gjennom denne utvidelsen legges det godt til rette for en helhetlig utvikling av Barentshavet som petroleumsprovins. Dette er viktig for verdiskaping, vekst og arbeidsplasser, særlig for Nord-Norge, fortsetter Tord Lien.

Arealet som er foreslått dreier seg om modne områder. Områdene ligger nær planlagt og eksisterende infrastruktur og er velkjente etter flere år med letevirksomhet.

Lenke til høringsside