Historisk arkiv

Forslag til blokker i 24. konsesjonsrunde - høring

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Olje- og energidepartementet

Olje- og energidepartementet har i dag sendt forslag om blokker til utlysning i 24. konsesjonsrunde ut på offentlig høring.

Olje- og energidepartementet sendte 13. mars 2017 ut forslag om blokker til utlysning i 24. konsesjonsrunde på offentlig høring. Forslaget inkluderer totalt 102 blokker fordelt på ni blokker i Norskehavet og 93 blokker i Barentshavet.

Det tas sikte på utlysning av blokker i andre kvartal med søknadsfrist siste kvartal 2017.

Mer informasjon er å finne på høringssiden.