Historisk arkiv

Utlysning av areal for lagring av CO₂

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Olje- og energidepartementet

Olje- og energidepartementet utlyser i dag for første gang areal tilgjengelig for søknad om utnyttelsestillatelse for lagring av CO₂ på norsk kontinentalsokkel.

- Dagens utlysing er en konkret oppfølging av regjeringens ambisjon for fullskala CO2-håndtering i Norge og er en viktig del av arbeidet med lagringsdelen, sier statssekretær Ingvil Smines Tybring-Gjedde (FrP).

Regjeringen har ambisjon om å realisere en kostnadseffektiv løsning for fullskala CO2-håndtering i Norge, gitt at dette gir teknologiutvikling i et internasjonalt perspektiv, jf. Prop. 85 S (2017-2018).

Dagens utlysning av areal for lagring av CO2 i nærheten av Troll-feltet er en del av dette arbeidet. Formålet med utlysningen er å invitere aktører til å sende inn søknader om tildeling av en utnyttelsestillatelse for lagring av CO2.

Søknadsfrist er 7. september 2018 kl 12.00. Etter at søknadene er behandlet, tas det sikte på tildeling av en utnyttelsestillatelse i løpet av 2018.

Fullstendig utlysningstekst, kart over utlyst areal, HMS-, miljø- og fiskeriforhold og ytterligere informasjon er tilgjengelig på Oljedirektoratets nettsider.