Historisk arkiv

Energiforskning gir store gevinster for samfunnet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Olje- og energidepartementet

En sterk satsing på energiforskning har vært lønnsomt for samfunnet og bidratt til betydelig verdiskaping. Dette er hovedfunn i en ny rapport som olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg mottok fredag.

Lønnsom satsing

Rapporten som dokumenterer effekter av energiforskning, tar for seg tiårsperioden fra klimaforliket i 2008. Mens det så langt er skapt verdier for 16 milliarder kroner fra prosjektene som inngår i studien, er det fremtidige potensialet beregnet til mer enn 100 milliarder kroner. I tillegg dokumenterer studien også en rekke andre effekter, deriblant hvordan forskningen bidrar til energieffektivisering og reduserte klimagassutslipp i Norge og Europa.

- Rapporten viser betydelige effekter, som ikke ville vært mulig å realisere uten en systematisk og langsiktig satsing på forskning, sterke forskningsmiljøer og et omstillingsdyktig næringsliv. Jeg glad for at den med all tydelighet viser at det er lønnsomt å satse på energiforskning. Samfunnet får igjen mye mer enn det som investeres, sier olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg.

Konsulentselskapene Impello og Menon Economics har gjennomført studien, i tett samarbeid med åtte forskningssentre for miljøvennlig energi (FME). Dette har skjedd på oppdrag fra Norges forskningsråd. Gjennomgangen omfatter Forskningsrådets store program for energiforskning (Renergi/Energix), program for CO2-håndtering (Climit) og forskningssentrene for miljøvennlig energi (FME). Metoden som er brukt i denne studien er case-basert og omfatter 48 utvalgte eksempler fra åtte tematiske områder innenfor miljøvennlig energi.

-Vi vet at forskning former framtiden, skaper store verdier og mange nye arbeidsplasser.   Energiforskningen er nødvendig for å løse mange av verdens store utfordringer, og rapporten slår samtidig fast at denne forskningen er svært lønnsom, sier administrerende direktør i Forskningsrådet, John-Arne Røttingen.

Overrekkelsen fant sted på SINTEF Energy Lab i Trondheim.

Les hele rapporten "Effekter av energiforskningen", samt et sammendrag av hovedfunnene.