Historisk arkiv

Presseinvitasjon

Legger frem stortingsmelding om vindkraft på land

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Olje- og energidepartementet

Olje- og energiminister Tina Bru vil fredag 19. juni legge frem en stortingsmelding om vindkraft på land. Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn vil også delta.

Nett-tv Legger frem stortingsmelding om vindkraft på land

Se sendingen her

Se sendingen her

Olje- og energidepartementet har gjennomgått dagens konsesjonsbehandling. På bakgrunn av dette foreslår regjeringen flere innstramninger i behandlingen av vindkraftkonsesjoner.

På pressekonferansen vil olje- og energiministeren ha en grundig gjennomgang av stortingsmeldingen i form av en presentasjon.

Arrangementet vil strømmes direkte på Facebook-sidene til Olje- og energidepartementet og Klima- og miljødepartementet.

Da det av smittevernhensyn er et begrenset antall plasser vil det kun være adgang for journalister med gyldig pressekort. Påmelding sendes pressekontakt Margrete Løbben Hanssen på mlh@oed.dep.no innen fredag 19. juni kl 10:00.

Dato: 19. juni 2020.
Tid: 11:30-12:30.

Sted: Marmorsalen, Klima- og miljødepartementet, Kongens gate 20.

Pressekontakter:

For olje- og energiminister Tina Bru:

Kommunikasjonsrådgiver Margrete Løbben Hanssen, tlf: 928 578 91 // E-post: mlh@oed.dep.no

For klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn:

Kommunikasjonssjef Jo Randen, tlf: +47 911 69 463 // e-post: jo.randen@kld.dep.no

Bilder fra pressekonferansen vil bli lagt ut fortløpende på Olje- og energidepartementet sin Flickr-konto