Historisk arkiv

Grunnloven § 112 – dom i Høyesterett

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Olje- og energidepartementet

Dette er en viktig og grundig dom, og vi er godt fornøyd med at statens syn har vunnet frem, sier olje- og energiminister Tina Bru. Høyesterett avsa i dag dom i saken der staten ved Olje- og energidepartementet var saksøkt for brudd på Grunnloven §112 i forbindelse med tildeling av utvinningstillatelser i 23. konsesjonsrunde.


Det har vært en lang og grundig rettsprosess. Først for tingretten og lagmannsretten, og så for Høyesterett i plenum. Etter 5 års prosess er det nå falt endelig dom i saken. Det har kommet viktige rettslige avklaringer.

- Høyesterett har i dag slått fast at vårt vedtak i 2016 om tildeling av utvinningstillatelser i 23. konsesjonsrunde er gyldig. Vedtaket var i tråd med gjeldende regelverk, og det er ikke i strid verken med Grunnloven § 112 eller internasjonale forpliktelser som Norge har, sier olje- og energiminister Tina Bru.

- Dette er en viktig og grundig dom, og vi er godt fornøyd med resultatet. Vi har fått aksept for at vårt vedtak var gyldig. Jeg er ikke overrasket, gitt at det var et vedtak som ble støttet av et bredt flertall på Stortinget. Dommen er viktig fordi den slår ring om en langvarig norsk tradisjon hvor vanskelige politiske spørsmål vurderes, debatteres og til slutt avveies av folkevalgte i stortingssalen, forsetter Bru.


Les dommen fra Høyesterett.