Statens svar på klage til EMD om tildelinger i 23. konsesjonsrunde

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

Norge har blitt klaget inn for den europeiske menneskerettighetsdomstolen (EMD) med påstand om at tildelingen av utvinningstillatelser i 23. konsesjonsrunde representerer et brudd på den europeiske menneskerettighetskonvensjonen (EMD). Staten mener EMD må avvise klagen.

Greenpeace og Natur og Ungdom, samt seks individuelle klagere har klaget Norge inn for den europeiske menneskerettighetsdomstolen (EMD) med påstand om at tildelingen av utvinningstillatelser i 23. konsesjonsrunde representerer et brudd på den europeiske menneskerettighetskonvensjonen (EMK).  

Norge sendte sitt tilsvar til domstolen 26. april (kopi vedlagt). Staten mener EMD må avvise saken fordi vilkårene for at EMD skal kunne behandle saken ikke er oppfylt. Dersom domstolen likevel skulle ta saken til behandling mener staten at ingen av klagernes menneskerettigheter er krenket ved vedtaket om tildeling av utvinningstillatelser i 23. runde.

Staten v/ Regjeringsadvokaten sendte svaret til EMD 26. april. Les det her.