Historisk arkiv

EU-kommisjonen vil styrke konkurransemulighetene i europeisk luftfart

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Samferdselsdepartementet

EU-kommisjonen publiserte 19. mars en offentlig høring om den kommende Luftfartspakken. Formålet med høringen er å la interesserte parter si sin mening om hvordan konkurransemulighetene kan styrkes i europeisk luftfart.

Luftfartspakken skal identifisere utfordringene som luftfarten står overfor og foreslå tiltak som kan øke konkurransedyktigheten. Det er forventet at Kommisjonen vil legge pakken fram innen utgangen av 2015.

Spørsmålsskjemaet fra Kommisjonen inneholder en del med spørsmål for enkeltpersoner og en del for offentlige myndigheter, luftfartsindustrien og andre berørte virksomheter.

Samferdselsdepartementet oppfordrer berørte aktører til å svare.

Høringen er åpen fram til 10. juni i år.

 For flere opplysninger – se: