Historisk arkiv

Samferdselsministerens øst-vest-tur

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Samferdselsdepartementet

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen og statssekretær Bård Hoksrud reiste mandag 16. februar hver sin rute fra Oslo til Bergen og to andre ruter tilbake dagen etter. Kjøreturen ble gjennomført for å få et bedre grunnlag før regjeringen beslutter hvilke to veiforbindelser mellom Oslo og Bergen som skal prioriteres.

Samferdselsminister Solvik-Olsen kjørte E16 over Filefjell den første dagen. Se video med høydepunkter fra E16-turen mellom Oslo og Bergen.

Dagen etter kjørte samferdselsministeren E16 fra Voss til Bergen, rv 13 til Hardangerbrua og rv 7 over Hardangervidda 

På vei til Bergen kjørte statssekretær Bård Hoksrud rv 7 og rv 52 over Hemsedal. Tilbaketuren dagen etter foregikk på E134.

Turene på kart og Twitter
Se hvordan turen foregikk på vår kartløsning (blå bilde r= Solvik-Olsen, rød bilder = Hoksrud) og på Twitter (@samferdselsdep - #østvest)

Se også video der samferdselsminister forklarer om bakgrunnen for  øst-vest-turen. 

Les for øvrig mer om øst-vest-utredningen fra Statens vegvesen i Samferdselsdepartementets pressemelding av 21. januar.