Historisk arkiv

Kvalitetssikring av Stad skipstunnel

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Samferdselsdepartementet

Samferdselsdepartementet har mottatt en rapport om ekstern kvalitetssikring av Stad skipstunnel. Rapporten inneholder elementer knyttet til både nytteverdi og kostnader. - Vi vil nå vurdere rapporten nøye før vi tar stilling til videre håndtering av prosjektet, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Stad skipstunnel ligger inne i investeringsrammen for Nasjonal transportplan 2018-2029. Prosjekter med en kostnadsramme over 750 mill. kroner må gjennom ekstern kvalitetssikring før de kan forelegges Stortinget for endelig beslutning.

Kystverket har utarbeidet et forprosjekt for Stad skipstunnel og det er dette forprosjektet som nå har vært gjennom ekstern kvalitetssikring (KS2). Kvalitetssikringen er gjennomført av Atkins og Oslo Economics på oppdrag fra Samferdselsdepartementet og Finansdepartementet. 

Kvalitetssikringsrapporten er tilgjengelig her.