Kvalitetssikring (KS2) av Stad skipstunnel

På oppdrag fra Samferdselsdepartementet og Finansdepartementet har Atkins Norge AS og Oslo Economics AS gjennomført en kvalitetssikring (KS 2) av Stad skipstunnel.

Les kvalitetssikringsrapporten her (pdf)