Historisk arkiv

Digitalt folkemøte om ny Nasjonal transportplan

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Samferdselsdepartementet

Samferdselsminister Knut Arild Hareide inviterte til digitalt folkemøte 11. mai om ny Nasjonal transportplan (NTP) som legges fram våren 2021. Sendingen kan ses i opptak her.

Mandag 11. mai kl. 18 var det digitalt folkemøte om ny Nasjonal transportplan 2022–2033.

Samferdselsminister Knut Arild Hareide ønsket innspill fra folk flest, og kommenterte direkte på Facebook og nett-tv. Med seg under sendingen har han lederne i Statens vegvesen, Bane NOR, Jernbanedirektoratet, Kystverket og Avinor.

Sendingen i opptak

 

Nett-tv Hareide inviterer til digitalt folkemøte om ny Nasjonal transportplan

Se sendingen her

Se sendingen her

Du kan også følge sendingen på facebook.com/Samferdselsdepartementet

Hva er Nasjonal transportplan og hvorfor er den viktig?

Nasjonal transportplan (NTP) er en omfattende og helhetlig plan for utbygging av transportinfrastruktur i Norge – overordnet veinett, bane, kyst, flyplasser, kollektivtrafikk.

Ny NTP kommer hvert fjerde år, og skal gi svar på viktige spørsmål:

Hva skal vi bygge nytt, hvordan skal vi best vedlikeholde det vi har, og hvordan gjør vi transporten sikrere og mer miljøvennlig? Hvordan får vi lagt til rette for verdiskaping og bosetting over hele landet, og hvordan jobber vi mest mulig effektivt i sektoren og med størst mulig nytte for samfunnet?

Ny transportplan, NTP 2022–2033, blir lagt fram våren 2021. Gjeldende transportplan er NTP 2018–2029.

Det faglige grunnlaget for ny NTP, som blant annet består av transportetatenes svar på en rekke oppdrag fra Samferdselsdepartementet, er på høring fram til 1. juli 2020.

Mer om arbeidet med ny Nasjonal transportplan