Historisk arkiv

Revidert nasjonalbudsjett 2014: Napp og Sommarøy får 46 millioner kroner til fiskerihavner

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Samferdselsdepartementet

- Regjeringen vil ha mer gods på sjø. For å skape en konkurransedyktig sjøtransportnæring vil vi se nærmere på havnestrukturen og hvordan vi kan oppnå en god håndtering av gods i et nasjonalt perspektiv, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

- Havnene er viktige både for sjøtransport, næringsliv og fiskeri. Prosjektene på Napp og Sommarøy har stor betydning for lokal næringsaktivitet, og regjeringen ønsker å bidra til å drive arbeidet fremover, sier samferdselsministeren.

Regjeringen foreslår en tilleggsbevilgning på 46 millioner kroner i revidert nasjonalbudsjett for 2014, midlene fordeles med henholdsvis 16 millioner kroner til Napp i Nordland, og 30 millioner kroner til Sommarøy i Troms.

- Fiskerihavnene er viktige for å kunne videreutvikle fiskerinæringen. Bevilgningen på 46 millioner kroner betyr at arbeidene i de to fiskerihavnene kan starte til høsten, og det vil være mulig å gjennomføre prosjektene som opprinnelig planlagt, sier fiskeriminister Elisabeth Aspaker.

Prop. 93 S (2013-2014) Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet 2014