Historisk arkiv

Fra 60 til 5 bompengeselskap

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Samferdselsdepartementet

Arbeidet med å reformere bompengeinnkrevingen og redusere bompengeandelen innen veibygging nådde denne uken en ny milepæl da samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen undertegnet en ny bompengeavtale med Fjellinjen.

Vegamot AS blir det andre av fem regionale bompengeselskap. Avtalen signeres her av Magne Arild Vinje og Tor Erik Jensen fra Vegamot AS og samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Bildet: Vegamot AS blir det andre av fem regionale bompengeselskap. Avtalen signeres her av  (f.v) Magne Arild Vinje og Tor Erik Jensen fra Vegamot AS og samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Foto: SD/Kjell Brataas.

– Vi har jobbet med å øke den statlige andelen i finansiering av veiprosjekt og samtidig kutte kostnader i drift av bompengeinnkreving. Bompengeandelen er nå på vei nedover, og vi begynner å se konkrete resultater innen organisering også. Vi får nå på plass fem regionale bompengeselskap som erstatter det store antallet vi har hatt til nå. Denne reformen vil bety enklere administrasjon og sparte kostnader, sa Solvik-Olsen da han undertegnet avtalen i Arendal i ettermiddag.

Fjellinjen blir det første regionale bompengeselskapet, mens Vegamot AS i Midt-Norge vil bli det andre, med signering fredag. De tre øvrige selskapene vil kunne undertegne avtalen med staten i løpet av høsten.

Det har gjennom mange år vært diskutert å erstatte dagens store antall bompengeselskap (50-60 stk.) med et fåtall regionale bompengeselskap.

- Denne regjeringen har skåret igjennom og fått fylkeskommunenes og Stortingets tilslutning til å samle dagens mange bomselskaper i fem regionale bompengeselskap, sa Solvik-Olsen.

Fylkeskommunene har etablert de nye selskapene som AS-er, og de må inngå en avtale med staten som definerer rammene for virksomheten. Når avtalene er signert, kan selskapene få overført ansvar som til nå har ligget hos Statens vegvesen når det gjelder blant annet veikantutstyr.

- Inntil nå har hvert bomprosjekt blitt fulgt opp av et eget bomselskap. Vi mener det har vært for byråkratisk. Ved å slå sammen selskapene mener vi bilistene kan få mer igjen for pengene, ved at mindre går til administrasjon og mer går til å nedbetale bomgjelden. Men la meg understreke at bompengene fortsatt skal betale ned gjelden i de enkelte konkrete prosjektene. Ingen bilist skal frykte at de betaler ned gjelden på andre prosjekt enn de man selv bruker.  Jeg vil også understreke at ingen bompengeselskap har lov til å ta ut utbytte, sa Solvik-Olsen.

Formålet med bompengereformen er å sikre at en mest mulig effektiv og brukervennlig bompengeinnkreving, og å sikre at bompenger kun brukes til det de skal.