Historisk arkiv

Avtale med Norges televisjon sikrer formidling av TV-signaler og flere frekvensressurser til mobilt bredbånd og 5G

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Samferdselsdepartementet

Samferdselsdepartementet og Kulturdepartementet har i dag signert en avtale med Norges televisjon (NTV). Avtalen innebærer at kringkastingstjenester (TV-signaler) fortsatt formidles i bakkenettet frem til NTVs konsesjon utløper sommeren 2021. I tillegg sikrer avtalen at frekvensene i 700 MHz-båndet kan brukes til mobilkommunikasjon og etterhvert 5G fra 1. november 2019.

– Med denne avtalen legger vi noe av grunnlaget for at de nordiske landene blir en foregangsregion for 5G i verden. Tidlig frigjøring av 700-båndet legger forholdene til rette for tidlig oppstart av 5G i Norge, og vil ha stor betydning for hele samfunnet og spesielt for ny industri som bruker tingenes internett. Tilrettelegging for tidlig bruk av 700-båndet til 5G-formål vil være en stor konkurransefordel i kampen om fremtidens arbeidsplasser, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

– Avtalen med Norges televisjon sikrer formidling av TV i bakkenettet, samtidig som den bidrar til å oppfylle viktige bredbåndspolitiske mål. Dette vil komme norske bedrifter, konkurransen i mobilmarkedet og befolkningen i hele landet til gode, sier kulturminister Trine Skei Grande.

Bakgrunn for avtalen

Staten betaler 150 millioner NOK i støtte til delvis dekning av kostnader NTV har knyttet til å bygge om bakkenettet for kringkasting slik at kringkastingstjenestene fortsetter å bli sendt i 470-694 MHz frekvensbåndet samtidig som bruksretten til frekvensene i 700 MHz-båndet tilbakeføres til staten fra 31. oktober 2019. Den felles europeiske målsetningen er at 700 MHz-båndet skal være frigjort til bruk for mobile tjenester senest fra 1. juli 2020.

Bakkenettet er den eneste distribusjonsplattformen for fjernsyn som dekker tilnærmet hele befolkningen. Avtalen ivaretar bakkenettets mangfoldshensyn ved å legge til rette for at et fortsatt bredt TV-tilbud er tilgjengelig for alle.

Norges televisjon AS (NTV) har konsesjon i frekvensområdet 470-790 MHz for drift av et digitalt bakkenett for kringkasting frem til og med 2. juni 2021. Basisnettet dekker ca. 98 % av alle faste husstander og ca. 87 % av fritidsboligene. I tillegg er det bygget et satellittskyggenett som sikrer tilgang til NRKs tilbud for husstander (ca. 6000) som verken har dekning fra basis-nettet eller andre TV-plattformer.

Om lag 30 prosent av befolkningen bruker bakkenettet. Nettet er privat finansiert (investeringer på ca. 1,5 mrd. kr.). Infrastrukturen eies av Norkring, som leier ut nettet til NTV, som igjen leier ut sendekapasitet til innholdsdistributørene NRK og RiksTV. NRKs allmennkringkastingstilbud skal være gratis tilgjengelig for hele befolkningen på minst én distribusjonsplattform. Den eneste TV-distribusjonsplattform som oppfyller dette kravet er bakkenettet. Bakkenettkonsesjon for en ny periode (3. juni 2021 – 31. desember 2030) ble utlyst sommeren 2017. NTV var eneste søker.