Historisk arkiv

Presseinvitasjon: Samferdselsministeren på tungbilkontroll på Taraldrud trafikkstasjon

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Samferdselsdepartementet

Torsdag 31. oktober deltar samferdselsminister Jon Georg Dale på trafikkontroll på Taraldrud trafikkstasjon. Tema er teknisk kontroll av tunge kjøretøy, samt et spesielt fokus på kabotasje.

Det er Statens vegvesen region øst som arrangerer den nasjonale kontrollen, som gjennomføres på fire steder på Østlandet i uke 44. Rundt 70 kontrollører fra hele landet deltar. I tillegg deltar kontrollører fra Sverige, Danmark og Finland.

Hovedtema for kontrollene er teknisk kontroll av tunge kjøretøy, med fokus på høy treffprosent og risikoklassifisering. Videre er lastsikring, kjøre- og hviletid og kabotasje (transport mellom steder i et annet land enn der hvor transportøren hører hjemme) prioriterte temaer.

Sted: Taraldrud trafikkstasjon, E6 ved Sofiemyr.

Tid: torsdag 31. oktober kl. 10.00.

Kontaktperson: kommunikasjonsrådgiver i Samferdselsdepartementet, Frøydis Tornøe, 970 97 855.