Historisk arkiv

Brexit: Norske og britiske førerkort vil fortsatt være gyldige i begge land

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Samferdselsdepartementet

Overgangsperioden for Storbritannias forhold til EU utløper 31. desember 2020. På førerkortområdet opprettholdes imidlertid dagens regler. Storbritannia vil fortsatt anerkjenne norske førerkort på det britiske veinettet. Med endringer som Statens vegvesen nå fastsetter, vil Norge fortsatt anerkjenne britiske førerkort på samme måte som vi gjør i dag.

Britiske myndigheter har opplyst at Storbritannia etter en utmelding av EU vil fortsette å anerkjenne norske førerkort fullt ut ved besøkskjøring og for innbytte til britisk førerkort. Britisk lovgivning ble tilrettelagt for dette i oktober i 2018.

Britiske førerkort vil være gyldige ved besøkskjøring i Norge
Britiske førerkort vil fortsatt være gyldige i Norge etter 31. desember 2020 for besøkskjøring (turister o.l.) for personer som ikke bor i Norge. Norske myndigheter krever ikke internasjonalt førerkort i tillegg til det britiske.   

Britiske førerkort gir rett til innbytte til norsk førerkort
Personer med britisk førerkort som er bosatt i Norge før 31. desember 2020 og som har byttet inn til norsk førerkort eller gjør det senest denne dagen, har med dagens regler fulle førerrettigheter i henhold til førerkortet.

Med de endringer som Statens vegvesen nå fastsetter, vil britiske førerkort fortsatt være gyldige for for kjøring i Norge og for  innbytte til norsk førerkort også etter 31. desember 2020 for personer som har fast bopel i Norge, herunder de som flytter til Norge etter 1. januar 2021. Det  vil ikke være krav til opplæring eller prøver for å kunne gjennomføre et innbytte til norsk førerkort. 

De nye endringene gjelder primært for personbiler. For yrkestransporten med lastebil er det allerede ordninger på plass som sikrer at godstransporten på vei mellom Norge og Storbritannia kan fortsette.  

For flere opplysninger – se: