Historisk arkiv

Ekspertutvalg for ubåten U-864 er klart

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Samferdselsdepartementet

Samferdselsdepartementet har nedsatt et ekspertutvalg som skal vurdere om det finnes ny informasjon om hvilken løsning som er best for ubåtvraket U-864 som ligger utenfor Fedje i Vestland. Gro Kielland skal lede ekspertutvalget. Hun har i mange år vært leder innen oljeindustrien.

- Folk på Fedje, og langs vestlandskysten, er engstelige for hva som kan skje med kvikksølvlasten om bord i ubåtvraket som ligger på bunnen av havet. Det er viktig for oss at det vi til slutt velger å gjøre, skal være trygt for mange generasjoner fram i tid. Jeg er derfor glad for at vi har fått satt sammen et svært kompetent utvalg som skal se på hvilke muligheter som finnes, og gi oss et oppdatert grunnlag å ta en beslutning på, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Utvalget skal se på om det er ny teknologi som kan tas i bruk og er ikke låst til de løsningene som allerede er utredet. Målet for utredningen vil være å sikre minst mulig miljørisiko på lang sikt.

Utvalgets medlemmer

  • Gro Kielland, styremedlem i bl.a. Aker BP
  • Martha Kold Bakkevig, styremedlem i bl.a. Kongsberggruppen
  • Per Buset, TIOS-Group
  • Sylvia Frantzen, forsker Havforskningsinstituttet
  • Kristin Magnussen, Partner i Menon
  • Viktor Nilsen-Nygaard, Marine Manager Equinor
  • Deborah Oughton, direktør for CERAD og professor ved NMBU
  • Øyvind Voie, Forskningsleder FFI
  • Eric Waymel, Offshore Operations Manager TechnipFMC

Utvalget er uavhengig og medlemmene representerer kun seg selv.

Gro Kielland skal lede ekspertutvalget. Hun har i mange år vært leder innen oljeindustrien og har arbeidet på styrenivå for en rekke selskap. Kielland sier at hun er svært opptatt av at utvalget skal utarbeide et godt grunnlag for at regjeringen skal kunne fatte en endelig beslutning om valg av tiltak.

– Dette er en krevende og viktig oppgave, og jeg er glad for å ha fått oppdraget med å lede et kompetent utvalg med bred og tung erfaring, sier Kielland.

Utfordrende sak

Håndteringen av U-864 er komplisert. Kystverket har gjort et stort og godt arbeid med saken, og har vurdert de tre alternativene tildekking, heving av last og heving av vrak og last. Kystverkets arbeid legges til grunn for utvalgets arbeid, men utvalget vil også kunne vurdere andre alternativer i lys av teknologisk utvikling. Utvalget skal bruke relevant fagkompetanse innenfor ulike relevante miljøer.

Et viktig tema for utvalget vil være å se nærmere på om det finnes løsninger for heving av last eller vrak og last som kan gjennomføres med en lavere miljørisiko enn det som foreligger i dag.

Utvalgets rapport skal være klar innen 1. november 2021.