Historisk arkiv

Foreslår ytterligere 35 millioner kroner til ferjesambandene på riksveinettet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Samferdselsdepartementet

- Ferjesambandene er viktige for å få hverdagen til å gå i hop for folk og næringsliv. Koronapandemien har ikke overraskende ført til nedgang i trafikk og dermed i billettinntektene. Når vi nå har fått kontroll på smittespredningen, trapper vi opp innsatsen for å få fart på norsk økonomi igjen. For å unngå reduksjon i rutetilbudet i løpet dette året foreslår regjeringen å bevilge ytterligere 35 millioner kroner til statlig kjøp av tjenester på riksveinettet i 2020, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

I revidert nasjonalbudsjett 2020 har regjeringen foreslått å øke bevilgningen til kjøp av riksveiferjetjenester med 200 millioner kroner for å kompensere for inntektsbortfall som følge av trafikkreduksjon og avvikling av manuell billettering under koronahåndteringen.

Beregninger fra Statens vegvesen tilsier at det er behov for å øke bevilgningen til kjøp av riksveiferjetjenester med 35 millioner kroner i tillegg til forslaget i revidert nasjonalbudsjett 2020 for å opprettholde tilbudet ut året.

For flere opplysninger – se: