Historisk arkiv

Regjeringen Solberg

Samferdselsminister Hareide orientert om arbeidet med flomberedskap på vei og bane

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Samferdselsdepartementet

- Heller ikke en samferdselsminister fra KrF kan rå over værgudene, så jeg kan dessverre ikke garantere at all transportinfrastruktur vil være åpen for trafikk de neste ukene. Det er mye snø i fjellene, slik at vi må ta høyde for flom. Jeg har i dag fått en gjennomgang av arbeidet med flomberedskap på vei og jernbane. Våre etater og virksomheter har forberedt seg godt, og vil gjøre alt de kan for å redusere ulempene som de store vannmengdene kan gi, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Samferdselsministeren hadde onsdag 27. mai møte med Statens vegvesen, Jernbanedirektoratet og Bane NOR for å bli orientert om det viktige arbeidet deres med flomberedskap på vei og jernbane.   

Økt flomfare ved rask temperaturøkning
- På grunn av klimaendringene har vi de siste årene gjort mye for at jernbanen skal ta unna større vannmengder. Vi er forberedt på ras og flom, men nå er det uvanlig store snømengder på fjellet i hele Norge. Det kan føre til flom som gir stengte baner, sier Vibeke Aarnes, infrastrukturdirektør i Bane NOR.

På grunn av den kalde våren har ennå ikke snøsmeltingen kommet ordentlig i gang. Et raskt væromslag til varme dager, eventuelt i kombinasjon med regn, vil medføre stor fare for flom og ras flere steder i landet.

- Vi følger flomsituasjonen løpende fra dag til dag. Fokuset er satt spesielt på steder som tradisjonelt er utsatt. Vegvesenet er sammen med våre driftsentreprenører godt forberedt og har allerede et tett samarbeid med andre aktører, sier avdelingsdirektør Nils Audun Karbø, som arbeider med trafikkstyring og beredskap i Statens vegvesen.


For flere opplysninger – se: