Historisk arkiv

Statlig ordning for tilrettelagt transport: 284 millioner kroner fordelt for 2020

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Samferdselsdepartementet

- Det er positivt at tog, busser, ferjer andre transportmidler blir stadig bedre tilrettelagt for brukere med nedsatt bevegelsesevne. Likevel er det ikke slik at alle rullestolbrukere, blinde eller svaksynte kan benytte det ordinære kollektivtilbudet. Vi må sikre slike brukere et offentlig transporttilbud, slik at de har mulighet til å delta i samfunnet. Alle skal med, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Samferdselsdepartementet har fordelt midler til den utvidede ordningen med tilrettelagt transport for funksjonshemmede (TT-ordningen) i 2020.

Formålet er å sikre brukere med særskilte behov flere TT-reiser enn de ellers ville fått gjennom de fylkeskommunale ordningene. Sammen med fylkeskommunenes TT-tilbud er målet å sikre disse brukerne et reisetilbud på til sammen 200 enkeltreiser per år.

Ordningen sikrer utvalgte brukere 200 reiser i året, og er et tillegg til TT-ordninger og kollektivtransporttilbudene som fylkeskommunene og Oslo kommune har ansvaret for.   

Til sammen er 284 millioner kroner tildelt til i alt 9 fylkeskommuner for 2020, og fordelingen er slik:  

Fylkeskommuner

Tildeles for 2020 (kr)

Agder (Aust-Agder)

                    13 341 000

Innlandet

                    54 000 000

Nordland

                    22 600 000

Møre og Romsdal

                      8 001 486

Troms og Finnmark (Troms)

                    18 100 000

Troms og Finnmark (Finnmark)

                      9 276 740

Trøndelag

                    22 600 000

Vestfold og Telemark

                    22 286 994

Vestland (Hordaland)

                    66 111 500

Vestland (Sogn og Fjordane)

                    24 712 000

Viken (Jevnaker, Lunner, Svelvik)

                      2 600 000

Viken (Østfold)

                    20 600 000

Om TT-ordningen
Ordningen med tilrettelagt transport for funksjonshemmede (TT-ordningen) er et særskilt transporttilbud for personer som på grunn av nedsatt bevegelsesevne ikke kan benytte ordinær kollektivtransport. Den inngår som del av det lokale kollektivtransporttilbudet som fylkeskommunene og Oslo kommune har ansvaret for.

Den utvidede TT-ordningen er en statlig toppfinansieringsordning for å sikre utvalgte brukere 200 reiser i året. Staten startet med tildelinger til denne ordningen 1. juli 2016.

Ved utgangen av 2019 viste fylkeskommunenes rapporter at det var om lag 11 600 brukere omfattet av den utvidede TT-ordningen, mens det var om lag 105 000 TT-brukere totalt (2018).

Samferdselsdepartementet sendte 12. desember i fjor brev med invitasjon til de daværende 13 fylkeskommunene som er med i ordningen, til å søke om midler til videreføring i 2020. Alle de inviterte fylkeskommunene har søkt om midler. I tråd med dette er ordningen videreført i de samme geografiske områdene som var omfattet ved utgangen av 2019.

For flere opplysninger – se: