Historisk arkiv

Talar og innlegg av samferdselsminister Jon Georg Dale

Vi må sikre et bedre tilbud - før kundene slutter å ta drosje

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Samferdselsdepartementet

Debattinnlegg av samferdselsminister Jon Georg Dale. På trykk i Dagbladet 31. mai.

Med en omsetningen som går nedover, drosjer som kjører stadig færre kilometer med passasjerer om bord, og stadig høyere priser, peker alt i retning av at vi har en drosjenæring som ikke fungerer slik den skal. I tillegg påpeker Konkurransetilsynet at dagens konkurranse i drosjemarkedet ikke fungerer.

Dette er en utvikling som ikke kan fortsette, og derfor må vi gjøre endringer nå.

Mer fleksibilitet og strengere krav til sjåførene

Øystein Trevland, leder i Norges Taxiforbund, mener i Dagbladet 16. mai at regjeringen gjør drosjesjåførene til løsarbeidere, og at de fratas sosiale rettigheter. Det stemmer ikke.

Med det nye regelverket åpner vi for at flere aktører skal kunne etablere seg og står fritt til hvordan virksomheten skal organiseres. Dette åpner for selskaper som kan bli drosjevirksomheter med mange ansatte. Det vil bidra til økt profesjonalisering av arbeidsgiverrollen. I dag tildeles løyvene enkeltpersonforetak, hvor innehaveren av foretaket har personlig ansvar for økonomien - og dårligere sosiale rettigheter enn ansatte i større selskaper.

Videre vil vi stille en rekke krav, både til løyvehaver, sjåfør og bilen. Blant annet når det gjelder vandel, faglig kompetanse og EU-kontroll hvert år. Flere av disse kravene vil bli strengere enn de er i dag.

Tilbudet må tilpasses etterspørselen

Med disse endringene åpner vi for muligheten til at flere sjåfører kan kjøre på de tidspunktene det er flest passasjerer. På tider med lav etterspørsel vil de ha muligheten for å gjøre noe annet – for eksempel annet inntektsbringende arbeid.

For regjeringen er det ikke et mål å videreføre et system som gir en automatisk beskyttelse for etablerte aktører og som kan være til hinder for konkurranse og innovasjon. Vi vil legge til rette for nye, tekniske løsninger også i drosjenæringen.

Det kan være flere forskjeller mellom tradisjonelle drosjesentraler og nye selskaper, men én ting er helt sikkert – alle skal følge de samme reglene. Det stemmer ikke at "verdiskapingen i lokale taximarkeder i Norge skal flyttes til utenlandske plattformselskaper i skatteparadis", som Trevland påstår. Vi er allerede i gang med å vurdere skattemessig rapportering fra tredjeparter som formidler ulike former for delingsøkonomitjenester.

Vi trenger fortsatt drosjesjåførene. Gårsdagens regulering har skapt dagens problemer. Derfor må vi sikre et bedre tilbud - før kundene slutter å ta drosje.