Historisk arkiv

Debattinnlegg av samferdselsministeren: Droner blir stadig viktigere

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Samferdselsdepartementet

Debattinnlegg av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. På trykk i blant annet Avisa Nordland, Rogalands Avis, Tidens Krav og Dalane Tidende i perioden 14. april - 2. mai 2018.

Alarmen går. En ulykke har skjedd. Ambulanse og brannvesen er på vei, men minuttene går raskt. Heldigvis kan redningsmannskapet forberede seg bedre enn vanlig, fordi en drone gir levende bilde fra skadestedet. Dronen kan også frakte mobiltelefoner, medisiner og førstehjelpsutstyr. For to år siden skrev jeg at denne fremtiden ikke trenger å være langt unna. Nå er den her.

Før påske møtte jeg Røde Kors og deres droneteam. Foreløpig har de to droner som de bruker i søk- og redningsaksjoner, og med planer om mange flere.

Nå har regjeringen lagt fram Norges første dronestrategi. Med den ser vi framover, med ønske om å legge til rette for en voksende bransje som kan løse viktige samfunnsoppdrag på en enklere og mer effektiv måte ved at operasjoner som til nå har blitt utført av mennesker i stedet utføres av droner.

Mange har allerede oppdaget droner i hobbysammenheng, men for vårt samfunn kan de også være veldig nyttige. Utviklingen innen teknologi går raskt og gir oss fantastiske muligheter, blant annet innen kartlegging, datainnsamling og transport. Allerede bruker norske virksomheter, forskere og myndigheter droner til inspeksjoner, kontrolloppgaver, forskning, overvåkning, beredskap, kommunikasjon, filming, fotografering og levering av tjenester.

Den hurtige utviklingen av dronevirksomheten gir også muligheter for å skape økonomisk vekst og flere arbeidsplasser. Vi er i Norge i en unik posisjon for dronebruk. Kombinasjonen av mye luftrom, god infrastruktur og høy fagkompetanse i norsk dronebransje gjør at Norge har potensial for å bli et foregangsland i utvikling og bruk av droneteknologi.

For meg er det viktig at staten spiller på lag med dronebransjen. Vi må sikre at regelverket ikke bremser en sunn og offensiv utvikling av tilbudet og teknologiutvikling. Samtidig skal vi ivareta sikkerheten og personvernet. Ingen skal måtte være redd for verken å få en drone i hodet, eller bli filmet når de ligger på stranden og soler seg. Dronens potensial skal utnyttes i størst mulig grad uten at dette er til ulempe for mennesker, dyr, naturen, eller de andre aktørene i luftfarten.

Det er viktig at vi kontinuerlig videreutvikler regelverket, og dronestrategien gir et godt utgangspunkt. Jeg gleder meg til fortsettelsen.