Historisk arkiv

Norge åpner for nye hjelpetiltak i Middelhavet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Statsministerens kontor

Statsminister Erna Solberg har i dag sendt brev til EU-ledere hvor Norge åpner for ytterligere dialog om situasjonen i Middelhavet. Den norske regjeringen jobber for å sende et sivilt skip til området så raskt som mulig.

- Jeg er glad for at EU nå setter den vanskelige situasjonen i Middelhavet høyt på sin politiske dagsorden. Dette er en utfordring som må løses av Europa i fellesskap og Norge vil ta sin del av ansvaret, sier statsminister Erna Solberg.

Statsministerens brev er adressert til president Jean-Claude Juncker i Europakommisjonen og president Donald Tusk i Det Europeiske Råd. I brevene skriver Solberg at hun er bekymret for den desperate situasjonen for flyktninger og immigranter som forsøker å komme seg til Europa. Norge har lovet å stille med et sivilt skip i Middelhavet fra 1. august etter kontakt med organisasjonen Frontex om det norske bidraget. Solberg skriver i brevet at regjeringen nå fremskynder det norske bidraget og vil stille opp så raskt som mulig. Det ble mandag klart at det kan benyttes unntakshjemler etter lov om offentlige anskaffelser slik at skipet kan kontraheres raskt.

- Norge jobber for at skipet skal være på plass så raskt som mulig. Fartøyet vil i første omgang være tilgjengelig for operasjonen Triton i seks måneder, skriver Solberg i brevet.

Regjeringen varslet tirsdag at den vil gi 50 millioner kroner i humanitær bistand gjennom FN og andre organisasjoner i samband med flyktningkrisen i Middelhavet. I brevet til EU-lederne varsler Solberg at Norge ønsker et tett samarbeid med EU i denne saken, og at Norge ser frem til en dialog om hvordan landene sammen kan komme frem til ytterligere bidrag som avhjelper situasjonen.