Historisk arkiv

Kjernefysisk sikkerhet et felles ansvar

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Statsministerens kontor

Statsminister Erna Solberg deltar på toppmøtet om kjernefysisk sikkerhet (Nuclear Security Summit – NSS) i Washington DC 30. mars-1. april.

- Konsekvensen av kjernefysisk eller radiologisk terrorisme vil være katastrofale. Vi må for enhver pris unngå at slikt materiale faller i hendene på terrorister. Derfor er både sikring og om mulig mindre bruk av denne typen materiale av høyeste prioritet, sier statsminister Solberg.

52 land samles i Washington DC for det siste av i alt fire toppmøter for å styrke samarbeidet om kjernefysisk sikkerhet. President Obama tok i 2009 initiativet til en prosess som på få år har videreutviklet vår evne til å forebygge uønskede hendelser og høynet beredskapen knyttet til kjernefysisk terrorisme.

Norge har mye å vise til. Siden 1995 har Norge bidratt med 2 milliarder kroner i finansiering og støtte til atomsikkerhetstiltak i Nordvest-Russland; Norge har stanset bruk av radiologiske kilder ved våre sykehus; Norge tar et nytt initiativ for å redusere mengden høyanriket uran globalt; Norge har siden 2014 arbeidet aktivt med å styrke atomsikkerheten i Ukraina.

- Norge har gjort en stor innsats for å sikre slike kilder i våre nærområder, og vi har tatt et nytt initiativ til å redusere bruk av høyanriket uran. Kjernefysisk sikkerhet fordrer tett internasjonalt samarbeid og informasjonsdeling. Kampen mot spredning og terrorisme vil fortsette. Vi har et felles ansvar for dette, sier Solberg.

Arbeidet med kjernefysisk sikkerhet er en del av regjeringens satsning på ikke-spredning og nedrustningspolitikk, hvor regjeringen arbeider for praktiske og effektive tiltak som faktisk gjør verden sikrere. Andre eksempler på denne innsatsen er Norges bidrag til iverksetting av atomavtalen med Iran, og Norges transport av kjemikalier ut av Syria (RECSYR).

- President Obama skal ha stor honnør for sitt lederskap gjennom toppmøtene om kjernefysisk sikkerhet. Mye er oppnådd ved at materiale er blitt bedre sikret. Men arbeid gjenstår, og vi vil fortsatt følge opp denne viktige innsatsen gjennom det Internasjonale Atomenergibyrået og FN, avslutter statsminister Solberg.