Historisk arkiv

Solberg deltar på sikkerhetskonferansen i München

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Statsministerens kontor

Statsminister Erna Solberg deltar på den årlige sikkerhetskonferansen i München 17.-19. februar.

Sammen med rundt 450 sentrale beslutningstakere og representanter for det sivile samfunn og næringslivet vil statsministeren diskutere sentrale sikkerhetspolitiske problemstillinger. Statsministeren deltar sammen med utenriksminister Børge Brende og forsvarsminister Ine Søreide Eriksen.

Statsministeren skal blant annet delta i et panel om globale megatrender og sikkerhet. Stadig flere av verdens fattige lever i sårbare områder, tynget av vold og konflikt. Sårbarheten utnyttes og forsterkes av kriminelle og ekstremister. Vi må styrke innsatsen vår for å redusere sårbarhet og bygge motstandskraft. Dette krever en helhetlig og koordinert tilnærming. Agenda 2030 og bærekraftsmålene gir et rammeverk for arbeidet.

- For å kunne håndtere dagens komplekse sikkerhetsutfordringer trenger vi et sterkt internasjonalt samarbeid og sterke internasjonale institusjoner, sier Solberg.

Statsministeren vil under konferansen også ha bilaterale møter.