Historisk arkiv

Norge etablerer internasjonalt høynivåpanel for bærekraftig havøkonomi

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Statsministerens kontor

Statsminister Erna Solberg lanserer i dag planene for et internasjonalt høynivåpanel for bærekraftig havøkonomi. Panelet vil ledes av statsministeren og bestå av regjeringssjefer i en rekke kyststater fra ulike verdenshjørner, deriblant utviklingsland.

Erna Solberg på WEF
Erna Solberg under pressekonferansen om hav på World Economic Forum i Davos 25. januar 2018. Foto: WEF

- Havet har et enormt potensial for å møte verdens ressursbehov og skaffe arbeidsplasser og økonomisk og sosial utvikling. Dette kan bare utløses gjennom bærekraftig vekst i havnæringene globalt, sier Solberg. 

Befolkningsveksten betyr at verden trenger mer ressurser og tjenester fra havet, som mat, energi, medisiner, mineraler og transport. Norge ønsker med dette å skape økt internasjonal forståelse for at bærekraftig bruk av havet og god miljøtilstand gir høy verdiskaping og kan dekke sentrale behov som verden vil stå overfor de kommende årene.

- Jeg ønsker å bruke de norske erfaringene med å kombinere vern og bruk. Norge kan hav og det innebærer at vi har mye å bidra med. Vår kompetanse er etterspurt internasjonalt. Med dette initiativet tar vi en internasjonal lederrolle og gir et konkret bidrag til oppnåelsen FNs bærekraftsmål, sier Solberg.

- Norge blir allerede sett på som en ledende aktør og en ettertraktet samarbeidspartner. Dette gjelder ikke minst i vårt internasjonale arbeid mot marin forsøpling, der FNs miljøforsamling, etter forslag fra Norge, før jul ble enige om en nullvisjon om utslipp av plast og mikroplast, sier Solberg.

Arbeidet i panelet settes i gang i første halvår 2018 og vil løpe frem til 2020. En viktig leveranse vil være en rapport om havøkonomiens betydning for bærekraftig utvikling. Panelet vil jobbe tett med FN og spille sammen med andre internasjonale havinitiativer.   

Overføring av pressekonferansen fra World Economic Forum i Davos hvor havinitiativet ble lansert 25. januar 2018.