Historisk arkiv

Digital sikkerhet en grunnleggende forutsetning

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Statsministerens kontor

Digital sikkerhet er en helt grunnleggende forutsetning for å lykkes med digitaliseringen. I en hverdag som blir mer og mer digital må kravene til sikkerhet ivaretas, slik at vi kan ha tillit til at løsningene fungerer slik de skal og at personvernet til den enkelte blir ivaretatt.

Møte i Digitaliseringsutvalget på Statsministerens kontor
Torgeir Waterhouse i IKT-Norge innleder på møte i regjeringens digitaliseringsutvalg 8. april 2019. Foto: Arvid Samland/Statsministerens kontor

– Det skal være trygt å bruke digitale tjenester i Norge. For at et digitalt samfunn som Norge skal fungere må vi minimere risikoen for at uønskede hendelser rammer oss. Vi er avhengig av et godt samspill mellom virksomheter og myndigheter for å kartlegge behov og finne de beste løsningene, sier statsminister Erna Solberg.

Digital sikkerhet var hovedtema i dagens møte i regjeringens digitaliseringsutvalg. Jack Fischer Eriksen i Næringslivets Sikkerhetsråd og Torgeir Waterhouse i IKT-Norge var to av innlederne på møtet.

Eriksen understreket viktigheten av å få til et forpliktende samarbeid mellom myndigheter og næringsliv. Waterhouse snakket om IKT-sikkerhetsutvalget, som nylig leverte en rapport til Justis- og beredskapsdepartementet om organisering og regulering av nasjonal digital sikkerhet. Et av kjernespørsmålene i rapporten er hvor langt myndighetene skal gå i å regulere privat sektor.

– Regjeringen lanserte i vinter en nasjonal strategi for digital sikkerhet. Strategien legger grunnlaget for å gjøre det digitale Norge enda tryggere, blant annet gjennom å invitere til et bredt samarbeid med næringslivet, forsvarssektoren og internasjonale samarbeidspartnere. Samarbeid mellom privat og offentlig sektor er viktig for å nå målene i strategien, sier samfunnssikkerhetsminister Ingvil Smines Tybring-Gjedde.