Historisk arkiv

Årets heldigitale generalforsamling i FN

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Statsministerens kontor

Selv om stats- og regjeringssjefer ikke dro til New York for å delta på FNs generalforsamling i år, var aktiviteten høy. Statsminister Erna Solberg deltok på i alt 17 digitale arrangementer.

En uvanlig folketom sal da statsminister Erna Solbers talte til FN i et forhåndsinnspilt videoinnlegg.
En uvanlig folketom sal da statsminister Erna Solbers talte til FN i et forhåndsinnspilt videoinnlegg. Foto: UN Photo

Åpningen av FNs generalforsamling er med rette kalt verdens største politiske verksted. I år var det annerledes – alle møter ble gjennomført digitalt. Lørdag 26. september holdt statsministeren Norges hovedinnlegg. Koronapandemien var et gjennomgående tema i videotalen. 

- 75 år etter at FN ble grunnlagt, setter koronapandemien oss alle på prøve. Nå er det viktig at vi står sammen og sikrer at alle land får tilgang til behandling og vaksiner på en rettferdig måte. Klarer vi ikke det, kommer vi alle til å tape, sa Solberg.

I innlegget snakket statsministeren også om Norges prioriteringer i Sikkerhetsrådet, menneskerettigheter og demokrati, likestilling, bærekraftsmålene, hav og klima.

Statsministeren leder FNs pådrivergruppe for bærekraftsmålene sammen med Ghanas president, og hun deltok på flere arrangementer for å mobilisere verdens ledere til innsats. Et viktig budskap var at stimuleringstiltak må brukes til å investere i bærekraftige løsninger, slik at vår håndtering av krisen gir mulighet for omstilling. Statsministeren deltok også på toppmøtet om biodiversitet og en rundebordskonferanse om bærekraftig havøkonomi.

I år er det 25 år siden Beijing-plattformen og handlingsplanen for kvinners rettigheter og likestilling ble vedtatt. Statsministeren holdt et innlegg der dette ble markert og oppfordret til å unngå tilbakeslag på dette området på grunn av koronapandemien. Statsministeren ga bort deler av sin taletid til Norges ungdomsrepresentant for likestilling, Celia Lima, som understreket hvor viktig det er å inkludere unge kvinner i beslutningsprosesser. I tillegg til statsministeren stod over 100 verdensledere på talelisten, i et møte som var en kraftfull påminnelse om at mye arbeid gjenstår på dette viktig feltet.

Digitalisering var et annet sentralt tema på generalforsamlingen. Statsministeren deltok på et møte som diskuterte hvordan vi kan sikre at digitale løsninger kan komme alle til gode. Møtet ble fulgt av over 40.000 deltakere. Digitale møter har begrensninger – men gir også mulighet til å nå bredere ut med norske synspunkter.