Historisk arkiv

Historisk arkiv

Innovativt globalt helseinitiativ får norsk støtte

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Statsministerens kontor

- Når vi går mot avslutningen av tusenårsmålene og skal vedta FNs nye bærekraftsmål for perioden 2015-2030, må vi finne nye måter å finansiere bærekraftig utvikling på, sa statsminister Erna Solberg under et høynivåmøte i FN i forbindelse med partnerskapet «Every Woman Every Child», etter invitasjon fra FNs generalsekretær Ban Ki-moon.

- Når vi går mot avslutningen av tusenårsmålene og skal vedta FNs nye bærekraftsmål for perioden 2015-2030, må vi finne nye måter å finansiere bærekraftig utvikling på, sa statsminister Erna Solberg under et høynivåmøte i FN i forbindelse med partnerskapet «Every Woman Every Child», etter invitasjon fra FNs generalsekretær Ban Ki-moon.

Under EWEC-høynivåmøtet i dag annonserte statsminister Solberg støtte til den globale finansieringsfasiliteten for mødre- og barnehelse (GFF) med NOK 600 millioner pr år i perioden 2015-2020, under forutsetning av at andre følger etter. GFF ble i dag lansert på EWEC-høynivåmøtet med deltakelse av FNs generalsekretær Ban Ki-moon, president Jim Kim i Verdensbanken, Canadas statsminister Stephen Harper og administrator Rajiv Shah i USAID.

Hensikten med å etablere en slik finansieringsmekanisme er å styrke og fremskynde resultater for mødre- og barnehelse gjennom nedgang i dødeligheten, noe som har vært målsetningen med tusenårsmål 4 og 5. Norsk støtte til GFF innebærer at eksisterende bidrag til forskjellige tiltak for mødre- og barnehelse blir konsolidert i GFF-mekanismen. Målsetningen er å få dette til innen 2016.

Statsminister Solberg mener at den globale finansieringsmekanismen vil kunne styrke finansiering av og investering i mødre- og barnehelse i partnerlandene. Helse er en forutsetning for utvikling. Det er viktig at partnerlandene gjennom å trekke på GFF får tilgang på større finansielle midler til å investere i helsesektoren. President Jim Kim i Verdensbanken tror at GFF kan være et eksempel på hvordan de nye bærekraftsmålene kan finansieres. 

GFF vil bli administrert i Verdensbanken. GFF har fokus på resultater og vil kunne utløse lån og kreditter fra Verdensbanken til partnerlandene på gunstige betingelser, som igjen knyttes opp til nasjonal finansiering i partnerlandene. Mekanismen vil kreve at finans- og helseministeren samarbeider. - Denne type finansieringsløsning er interessant fordi det innebærer et reelt samarbeid om finansering av utvikling med partnerlandene i et reelt partnerskap, sier statsminister Solberg. 

Under EWEC-høynivåmøtet snakket statsminister Solberg også om hvordan helse for de mest utsatte kvinner og barn kan styrkes gjennom bedre samarbeid på tvers av sektorene. - Dette blir kritisk etter 2015, når vi har lagt tusenårsmålene bak oss, sa statsminister Solberg, som også er medformann i pådrivergruppen for tusenårsmålene.