Historisk arkiv

Brev til kommunene om fellesinnsats for å løse krisen i mottakssystemet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Statsministerens kontor

Statsminister Erna Solberg har i dag sammen med KS sendt brev til alle landets kommuner med en oppfordring til felles innsats for å løse krisen i asylmottakssystemet. Kommunene oppfordres til å ta ansvar for å opprette asylmottaksplasser og å bosette 18 000 flyktninger i 2016.

- Utfordringene er store og krever flere tiltak og felles mobilisering. Vi må både arbeide for å redusere antallet som kommer, men samtidig klare å gi tak over hodet til de som kommer. Derfor er jeg svært glad for at kommunenes organisasjon KS ser alvoret i sitasjonen og oppfordrer sine medlemmer til en felles mobilisering for å klare å ta imot flyktningene på en god måte, sier statsminister Erna Solberg.

Antall personer i mottak i Norge har økt fra ca. 13 500 til over 27 000 hittil i år, og asyltilkomstene vil sannsynligvis fortsette.

- Situasjonen i det norske mottakssystemet kan nå betegnes som en krise.  Hver eneste dag trenger om lag 350 mennesker, nyankommet til Norge, et sted å bo. Klarer vi ikke opprette nye mottaksplasser i tråd med behovet, risikerer vi at nyankomne asylsøkere blir stående uten tak over hodet, sier Solberg.

Utlendingsdirektoratet (UDI) lyser ut anbud på 30 000 nye mottaksplasser for å møte behovet. Det arbeides med etablering av større innkvarteringsløsninger for asylsøkere i tilknytning til enkelte byer.

-  I neste runde vil det også bli en stor utfordring å bosette og integrere både voksne og mindreårige flyktninger som får opphold i Norge. De skal ta del i vårt samfunns- og arbeidsliv. Kommunenes innsats her er avgjørende for den enkelte flyktning og for samfunnet.