Historisk arkiv

Lovendring og diplomati

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Statsministerens kontor

- Både de varslede lovendringene og diplomati med russerne må til for å få kontroll med asyltilstrømmingen, sier statsminister Erna Solberg.

Søndag og mandag besøkte statsminister Erna Solberg Sør-Varanger og fikk orientering om asylsituasjonen.

Solberg sier det norske lovverket for håndtering av asylsøkere ikke er tilpasset den situasjonen vi nå står overfor.

- Svært mange krysser grensen ved Storskog og søker asyl. De færreste i denne gruppen har krav på beskyttelse og de belaster det norske systemet unødig. Derfor la regjeringen fredag frem forslag til lovendringer som vil bidra til at vi kan returnere personer som har opphold i Russland tilbake til Russland. Lovendringene behandles i Stortinget denne uken og sanksjoneres etter planen i statsråd allerede fredag, sier statsministeren.

Stor innsats lokalt
Søndag kveld besøkte statsministeren ankomstsenteret Finnmark, Vestleiren, som har kapasitet til å huse 600 asylsøkere til en hver tid.

- I løpet av svært kort tid har ankomstsenteret på Vestleiren blitt etablert. Senteret er godt drevet og logistikken er god selv om situasjonen er krevende. Jeg ønsker å berømme innsatsen til alle involverte, sier Erna Solberg.

Mandag møtte statsministeren berørte parter som på ulikt vis opplever konsekvensene av asyltilstrømmingen.

- Det er stort press på ulike etater i Sør-Varanger og hele Finnmark nå. Tallet på asylsøkere er høyt, og det har ført til en krevende situasjon. Alle involverte gjør alle en solid innsats, sier statsministeren.

Solberg fikk også orientering og omvisning ved Storskog grensestasjon.

Lokalt vil Politiets Utlendingsenhet (PU) ha 40 tjenestemenn som skal håndtere situasjonen. I tillegg har regjeringen lagt inn midler til 24 nye stillinger til Øst-Finnmark politidistrikt.