Historisk arkiv

Oppretter digitaliseringsutvalg

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Statsministerens kontor

- Vi er i starten på en omveltning som kommer til å merkes på alle plan i samfunnet, der vi trenger politikere som ser fremover og griper de digitale mulighetene. Derfor har vi nå opprettet regjeringens digitaliseringsutvalg, sier statsminister Erna Solberg.

Utvalget ledes av statsministeren og øvrige medlemmer er de statsrådene som har særlig viktige digitale satsinger. Berørte statsråder kalles inn ved behov.

- Politikk for fremtiden handler om å digitalisere og å ruste samfunnet for digitalisering. Dette gjennomsyrer regjeringens arbeid på alle områder, sier Solberg.

Helsesektoren er et eksempel på et område som får store gevinster ved digitalisering. Ved å kombinere nye arbeidsmetoder med teknologi, vil helsetjenestene levere bedre og mer persontilpassede tjenester. Det frigjør ressurser i helsetjenesten og brukeren opplever økt mestring i hverdagen.

- Digitalisering er et lederansvar. Alle i regjeringen er ansvarlige for digitalisering innenfor sitt område. Med dette utvalget organiserer vi regjeringens satsing på digitalisering slik at vi sikrer god koordinering og framdrift i arbeidet, sier statsministeren.