Historisk arkiv

Regjeringen setter ned pensjonsutvalg

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Statsministerens kontor

Regjeringen har i dag oppnevnt et utvalg som skal evaluere pensjonsreformen som ble innført i 2011. Konsernsjef Kristin Skogen Lund vil lede utvalget, som skal levere sin utredning innen mars 2022.

– Pensjonsreformen er kanskje den viktigste velferdsreformen i nyere tid. Derfor er det avgjørende at vi evaluerer om reformen virker etter hensikten og vurderer om det er behov for eventuelle justeringer. Det førende for utvalgets arbeid er at vi ønsker et pensjonssystem som er økonomisk og sosialt bærekraftig, og som legger vekt på verdien av å kunne stå i arbeid, sier statsminister Erna Solberg.

Pensjonsutvalget har fått omfattende oppgaver. Det skal evaluere om de langsiktige målene for reformen vil kunne nås, men skal også vurdere behovet for justeringer som kan sikre pensjonssystemets økonomiske og sosiale bærekraft. Pensjonssystemet skal gi gode pensjonsnivåer, samtidig som det sikrer en rimelig byrdefordeling både innad i hver generasjon og mellom generasjonene. Det er derfor viktig å holde fast ved hovedprinsippene i pensjonsreformen.

Utvalget er satt sammen av representanter utpekt av de politiske partiene samt fagpersoner med særlig kunnskap om pensjon og offentlig økonomi. Partene i arbeidslivet vil involveres ved at det etableres et råd som skal følge og komme med innspill til arbeidet. Representanter fra ungdomspartiene vil også bli invitert til å komme med innspill, for å sikre at yngre generasjoner er med på å utforme framtidens pensjonssystem.

– Et pensjonssystem skal være forutsigbart og langsiktig, og det kan ta flere tiår før endringer får full effekt. Nettopp derfor er det viktig å legge til rette for brede politiske forlik i pensjonspolitikken. Vi har som mål at evalueringen som utvalget nå starter på skal bidra til å befeste den tverrpolitiske oppslutningen om pensjonsreformen, sier arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen.

– Pensjonsreformen er kanskje den største velferdsreformen i moderne tid, og det er avgjørende for framtiden at vårt velferdssystem er bærekraftig over tid. Det er derfor viktig at pensjonsreformen virker etter hensikten, ikke minst av hensyn til dagens unge. Jeg er glad for muligheten i å få lede et politisk bredt sammensatt utvalg, som har fått et godt og viktig mandat for sitt arbeid. Jeg ser fram til å komme i gang med arbeidet, sier Kristin Skogen Lund.

Utvalget har denne sammensetningen:

 • Kristin Skogen Lund, konsernsjef, Oslo (leder)
 • Steinar Fuglevaag, spesialrådgiver, Oslo
 • Ola H. Grytten, professor, Bergen
 • Christl Kvam, kommunedirektør, Gjøvik
 • Marianne Marthinsen, stortingsrepresentant, Oslo
 • Hilde Olsen, nasjonal ekspert, Oslo
 • Axel West Pedersen, professor, Bærum
 • Jon Håvard Solum, administrerende direktør, Grong
 • Terje Søviknes, nestleder, Bjørnafjorden
 • Ragnar Torvik, professor, Trondheim
 • May Britt Vihovde, administrasjonssekretær, Haugesund
 • Kjell Vaage, professor, Bergen

Utvalget har fått frist til 1. mars 2022 med å levere sin utredning.