Forsiden

Pensjonsutvalget

Pensjonsutvalget skal evaluere pensjonsreformen som ble innført i 2011.

Pensjonsutvalget skal beskrive pensjonssystemet og evaluere om de langsiktige målene i reformen vil kunne nås. Utvalget skal videre se på mulige justeringer for å sikre pensjonssystemets økonomiske og sosiale bærekraft. Utvalget skal konsentrere sin utredning om folketrygdens alderspensjon og eventuelle grenseflater mot andre ordninger.

Utvalget fikk opprinnelig frist til 1. mars 2022 med å levere sin utredning. Utvalget ba om utvidet frist for å for å kunne sluttføre det pågående arbeidet på en tilfredsstillende måte og er nå bedt om å levere sin utredning innen 15. juni 2022.

Mandat

Pensjonsutvalgets sammensetning

Kristin Skogen Lund, konsernsjef, Oslo (leder)

Steinar Fuglevaag, spesialrådgiver, Oslo

Ola H. Grytten, professor, Bergen

Christl Kvam, kommunedirektør, Gjøvik

Marianne Marthinsen, stortingsrepresentant, Oslo

Hilde Olsen, nasjonal ekspert, Oslo

Axel West Pedersen, professor, Bærum

Jon Håvard Solum, administrerende direktør, Grong

Terje Søviknes, nestleder, Bjørnafjorden

Ragnar Torvik, professor, Trondheim

May Britt Vihovde, administrasjonssekretær, Haugesund

Kjell Vaage, professor, Bergen