Pensjonsutvalget

Pensjonsutvalget har evaluert pensjonsreformen som ble innført i 2011.

Pensjonsutvalget har vurdert pensjonssystemet og evaluert om de langsiktige målene i reformen vil kunne nås. Utvalget har videre sett på mulige justeringer for å sikre pensjonssystemets økonomiske og sosiale bærekraft. Utvalgets utredning ble konsentrert om folketrygdens alderspensjon og eventuelle grenseflater mot andre ordninger.

Utvalget fikk opprinnelig frist til 1. mars 2022 med å levere sin utredning. Utvalget ba om utvidet frist for å for å kunne sluttføre det pågående arbeidet på en tilfredsstillende måte, og leverte sin utredning 16. juni 2022.

Regjeringen tar sikte på å fremme en stortingsmelding i siste halvår 2023.

Pensjonsutvalgets sammensetning

Kristin Skogen Lund, konsernsjef, Oslo (leder)
Steinar Fuglevaag, spesialrådgiver, Oslo
Ola H. Grytten, professor, Bergen
Christl Kvam, kommunedirektør, Gjøvik
Marianne Marthinsen, stortingsrepresentant, Oslo
Hilde Olsen, nasjonal ekspert, Oslo
Axel West Pedersen, professor, Bærum
Jon Håvard Solum, administrerende direktør, Grong
Terje Søviknes, nestleder, Bjørnafjorden
Ragnar Torvik, professor, Trondheim
May Britt Vihovde, administrasjonssekretær, Haugesund
Kjell Vaage, professor, Bergen